č.  49/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Vysoká Libyně - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 09.04.2019 Účinnost od: 04.05.2019 Zrušeno: 01.04.2023
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 280