Dodatek  č.  125/VPS/62/2007
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Frýdlant a Obcí Kunratice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 26.03.2007 Účinnost od: 10.05.2007 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 259