č.  102/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Nepomuk a městem Kasejovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 15.10.2020 Účinnost od: 26.11.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 9/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 443

Pozn.: Tato smlouva ruší 32/VS/2019 (Zbiroh a Kasejovice o přestupcích)