č.  103/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Čermná - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 03.07.2019 Účinnost od: 09.08.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 441