č.  7/VS/2010 (KK)
uzavřená mezi obcí Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.06.2010 Účinnost od: 30.07.2010 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 2/2010 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 94