č.  71/VS/2016 (KP)
mezi městem Domažlice a obcí Nevolice - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 24.05.2016 Účinnost od: 17.06.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 402