č.  4/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Krásná - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.02.2006 Účinnost od: 01.04.2006
Uveřejněno v č. 2/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 11