č.  9/VS/2019 (KS)
uzavřená mezi městem Hořovice a obcí Chaloupky - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 06.09.2018 Účinnost od: 08.02.2019
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 29