č.  27/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bezvěrov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 09.01.2017 Účinnost od: 04.02.2017 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 224