Dodatek  č.  8/VS/2014 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Tachov a obcí Broumov - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.10.2013 Účinnost od: 14.12.2013 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 1/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 17