č.  73/VS/2016 (KP)
mezi městem Klatovy a městem Měčín - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 07.07.2016 Účinnost od: 04.08.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 408