č.  3/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Velká Hleďsebe - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.11.2015 Účinnost od: 19.12.2015
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 50