č.  30/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Bezdružice a obcí Cebiv - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 19.07.2017 Účinnost od: 16.08.2017 Zrušeno: 01.11.2019
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 239

zrušeno KP04/2019