Dohoda  č.  15/VS/2013 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mariánské Lázně a obcí Velká Hleďsebe - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 28.05.2013 Účinnost od: 28.06.2013 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 2/2013 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 38