č.  14/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Hazlov - výkon působnosti stavebního úřadu
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Stavební úřady.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2007 Účinnost od: 07.03.2007
Uveřejněno v č. 2/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 34