č.  36/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Bor a obcí Třemešné - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2010 Účinnost od: 19.01.2011 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 2/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 90

zrušeno 20/VS/2018 (KP)