Dodatek  č.  36/VS/2017 (KS)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kutná Hora a obcí Opatovice I (uveřejněné v částce 2/2015 Věstníku Středočeského kraje pod č. 44/VS/2015) - zajišování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 15.02.2017 Účinnost od: 05.04.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 261