Nařízení  č.  8/2014 (KK)
Rady Karlovarského kraje
o vymezení úseků silnic II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Dopravní cesty obecně.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2014 Účinnost od: 01.11.2014 Zrušeno: 01.11.2015
Uveřejněno v č. 4/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 114

zrušeno 5/2015 (KK)