č.  106/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Hlohová - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 31.05.2019 Účinnost od: 08.08.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 450