č.  2/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Starý Plzenec a obcí Šáhlavy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 01.11.2018 Účinnost od: 05.12.2018
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 6