Dodatek  č.  36/VS/2012 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městysem Zvíkovec a obcí Čilá - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.09.2011 Účinnost od: 25.11.2011
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 93