č.  4/VS/2004 (KK)
uzavřená mezi městem Nová Role a obcí Božičany - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 15.12.2003 Účinnost od: 30.01.2004 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 2/2004 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 12