Nařízení  č.  6/2006 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní rezervace "Nový rybník" a stanovení bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 21.11.2006 Účinnost od: 02.01.2007
Uveřejněno v č. 8/2006 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 262