č.  8/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Prameny - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2003 Účinnost od: 02.08.2003 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 6/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 86