č.  2/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Habartov a obcí Krajková - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 30.09.2014 Účinnost od: 18.11.2014
Uveřejněno v č. 1/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 57