č.  24/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a obcí Stráž nad Ohří - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.2015 Účinnost od: 03.08.2015 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 145