č.  1/VPS/25/2010
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Krompach - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 22.07.2009 Účinnost od: 18.12.2009 Zrušeno: 01.07.2011
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 3