č.  152/VPS/70/2011
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Krompach - - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 22.08.2011 Účinnost od: 14.09.2011
Uveřejněno v č. 6/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 335