č.  21/VS/2016 (KK)
mezi městem Ostrov a městem Hroznětín - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 17.03.2016 Účinnost od: 21.04.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 102