Dodatek  č.  27/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Cvikov a obcí Radvanec - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 12.06.2017 Účinnost od: 20.06.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 70