Dohoda  č.  8/VS/2018 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nýřany a obcí Líně - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 15.01.2018 Účinnost od: 13.02.2018
Uveřejněno v č. 2/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 164