č.  14/VS/2015 (KK)
uzavřená mezi městem Horní Slavkov a městem Krásno - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2015 Účinnost od: 13.05.2015
Uveřejněno v č. 2/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 86