č.  9/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městysem Klenčí pod Čerchovem a obcí Díly - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 31.12.2019 Účinnost od: 05.02.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 26