Dodatek  č.  61/VS/2016 (KK)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nejdek a obcí Nové Hamry - výkon činnosti obecní policie
Schváleno (Vydáno): 04.07.2016 Účinnost od: 19.08.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 200