Dodatek  č.  16/VPS/Př/5/2021
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Kruh - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 04.06.2019 Účinnost od: 03.03.2021
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 116