Dodatek  č.  6/VPS/Př/95/2020
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a městem Lučany nad Nisou - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 06.12.2019 Účinnost od: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 9