č.  44/VS/2013 (KP)
uzavřená mezi městem Holýšov a obcí Štichov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.2013 Účinnost od: 27.03.2013
Uveřejněno v č. 2/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 248