Dodatek  č.  6/VPS/OP/1/2014
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 25.02.2014 Účinnost od: 15.03.2014 Zrušeno: 30.03.2016
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 19