Nařízení  č.  2/2007 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Svaté Pole", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 03.04.2007 Účinnost od: 25.05.2007
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 181