Dodatek  č.  38/VS/2017 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Planá a městysem Chodová Planá - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 19.04.2017 Účinnost od: 07.06.2017 Zrušeno: 08.02.2019
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 262

zrušeno 21/VS/2019 (KP)