Nařízení  č.  6/2006 (KL)
Rady Libereckého kraje
o zřízení přírodní rezervace Údolí Vošmendy a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 17.10.2006 Účinnost od: 23.12.2006
Uveřejněno v č. 6/2006 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 142