č.  15/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Aš a obcí Krásná - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 02.03.2007 Účinnost od: 06.04.2007
Uveřejněno v č. 2/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 36