Nařízení  č.  6/2010 (KS)
Rady Středočeského kraje
, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
Oblasti úpravy:
Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 04.01.2010 Účinnost od: 30.03.2010
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 19