Sdělení  č.  KP01/2018
Krajského úřadu Plzeňského kraje
o výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nýřany a obcí Čeminy k zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 20.02.2018 Účinnost od: 20.02.2018
Uveřejněno v č. 1/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 20