č.  39/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Dolní Lukavice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 24.01.2020 Účinnost od: 20.02.2020
Uveřejněno v č. 3/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 119