Dohoda  č.  9/VPS/PK/2/2017_zruš
o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Mimoň a obcí Pertoltice pod Ralskem - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 27.02.2017 Účinnost od: 22.03.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 22