č.  12/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi statutárním městem Plzeň a obcí Tlučná - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 12.06.2018 Účinnost od: 13.07.2018
Uveřejněno v č. 4/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 189