č.  33/VPS/37/2011
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Libštát - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.12.2010 Účinnost od: 14.01.2011 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 2/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 72