č.  10/VPS/OP/2/2021
uzavřená mezi městem Chrastava a obcí Bílý Kostel nad Nisou - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 11.02.2021 Účinnost od: 22.02.2021
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 102