Dohoda  č.  82/VS/2013 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rakovník a obcí Olešná (uveřejněné v částce 4/2011 Věstníku Středočeského kraje pod č. 77/VS/2011) - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2013 Účinnost od: 30.11.2013
Uveřejněno v č. 7/2013 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 418